MARIESKOLEN

Klasseopbygning

Eleverne på Marieskolen går i en stamklasse med jævnaldrende svarende til 1., 2., 3. klassetrin osv. Samtidig indgår de på et af trinnene i enten indskolingen (0., 1., 2. & 3. klassetrin), mellemtrinnet (4., 5. & 6. klassetrin) eller udskolingen (7., 8. & 9. klassetrin). Læs om Marieskolens klassekvotient her.

Aldersintegreret undervisning
Aldersintegreret undervisning er en del af undervisningsprincipperne på Marieskolen. Det betyder, at eleverne i fagene dansk, matematik, engelsk og tysk er inddelt i flexklasser efter deres faglige kunnen. Dog ikke på tværs af indskoling, mellemtrin og udskoling. De resterende fag samt “klassens time” bliver gennemført i stamklasserne. Elevernes inddeling på flexholdene evalueres halvårligt i et samarbejde mellem faglæreren, elevens primærvoksen og eleven. Læs mere om Marieskolens tilgang til aldersintegreret undervisning her.

Du kan læse om Buskelundskolens erfaringer med aldersintegreret undervisning i denne rapport.

Midlertidig samlæsning af klasser
I skoleåret 2016/2017 vil der være samlæsning af 2. og 3. klasse.