MARIESKOLEN

Kodeks for Marieskolen

Nedenfor er Marieskolens kodeks. Det er en samling af regler og retningslinjer, som alle elever skal overholde. Det er ikke kun elevernes ansvar at reglerne holdes. Forældrene skal også støtte deres børn i overholdelsen af reglerne. Reglerne er lavet for at skabe og bibeholde en skole med rammer, der fordrer tryghed og læring. 

Adfærd
Både elever og forældre står inde for skolens værdigrundlag.

Eleverne er med til at skabe et godt og trygt klima i klassen. Det gør de bl.a. ved at omgås hinanden med respekt, et pænt sprog og en god tone, både over for klassekammeraterne og over for de andre elever og ansatte på skolen.

Eleverne er loyale over for og respekterer skolen, skolens kultur og ansatte 
– og de indordner sig under skolens regler.

Eleverne har generelt en seriøs og målrettet indstilling til at gå på Marieskolen.

Eleverne er med til at skabe et åbent og ærligt forhold mellem elever og de voksne på skolen og er med til at løse eventuelle konflikter i fællesskab. Det gør de bl.a. ved at gøre de voksne opmærksomme på eventuelle konflikter og ved at sige fra i ubehagelige situationer.

Elever i indskolingen og på mellemtrinnet må ikke forlade skolens område i frikvarteret.

Ødelagte og bortkomne ting skal erstattes.

IT
Eleverne installerer ikke egne spil/programmer på Marieskolens computere.

Brug af mobiltelefoner i undervisningen er ikke accepteret uden lærerens tilladelse. Hvis eleven bruger sin telefon i undervisningen, vil læreren inddrage telefonen, og den kan derefter hentes i administrationen efter skoletid.

Eleverne tager ikke billeder af skolens øvrige elever, personale, forældre eller gæster uden deres samtykke, ligesom eleverne ikke lægger billeder, film, navn el. lign. ud på de sociale medier uden samtykke fra de involverede.

Kost, sundhed og sygdom
Ved sygdom skal du ringe til skolen inden kl. 7.50.

Hvis eleven bruger medicin på daglig basis, er det meget vigtigt at skolen får besked herom.

Al rygning er forbudt på skolens område.

Al indtagelse af alkohol i skoletiden og på skolens område er forbudt.

Betaling
Betaling af skolepenge og SFO, samt øvrige udgifter, skal falde rettidigt.

Ovenstående regler omkring omgangstone, opførsel og væremåde gælder på Marieskolen såvel som, når vi er ude af huset.