MARIESKOLEN

Fransk

Fransk kan vælges som valgfag i overbygningen. Der undervises to timer ugentligt i faget.

Undervisningsbeskrivelsen for faget fransk på Marieskolen kan ses her.