Indmeldelsesprocedure

Indmeldelsesprocedure
Det er ikke nødvendigt, at jeres familie har et bestemt menneskesyn eller tilhører en bestemt religiøs overbevisning. Det er dog en betingelse, at I er indstillet på at følge skolens regler og er positivt indstillet over for skolens daglige gang, værdier og profil.

Vi anbefaler altid, at du indmelder dit barn hurtigst muligt, da der er begrænsede pladser på skolen. Vi optager elever løbende, såfremt der er plads i den ønskede klasse.

Neden for kan du læse, hvordan proceduren for optagelse på Marieskolen er.

Før beslutningen
Proceduren for at indmelde dit barn på Marieskolen er følgende: Du orienterer dig om skolens værdier og profil. Hvis du mener, at det har interesse for jeres familie, anbefaler vi, at du læser Kodeks for Marieskolen. I dette står skolens regler, og disse skal I som familie kunne stå inde for.

Indmeldelsen
Når I har besluttet, at Marieskolen er det rette valg for jer, er det tid til at indbetale ventelistegebyr på Marieskolens konto på 500 kr. på reg. 7933 kontonr. 0004005398. Det er vigtigt, at du skriver dit barns navn tydeligt på overførslen, ligesom det bør være tydeligt, at der er tale om ventelistegebyr. Derefter udfyldes og indsendes ansøgningsskemaet. Dette skal ske pr. mail på adm@marieskolen.dk.

Indmeldelse i 0. klasse
For elever der skal starte i 0. klasse på Marieskolen, anbefaler vi, at indmeldelsen sker inden april skoleåret før, da der vil være et par sociale aktiviteter i løbet af foråret før skolestart. Dette er gjort for at skabe gode relationer, så første skoledag ikke bliver for stor en mundfuld.

Optagelsessamtale
Alle elever skal til optagelsessamtale. Elever der skal starte efter en sommerferie bliver, sammen med deres forældre, indkaldt til optagelsessamtale i løbet af foråret op til skolestarten. Elever der starter midt i et skoleår bliver indkaldt umiddelbart efter, at ansøgningsskemaet er modtaget.

Formålet med optagelsessamtalen er at få afstemt jeres forventninger til Marieskolen, men også at få afstemt Marieskolens forventninger til jer. Til samtalen vil skolens kodeks blive gennemgået.

Efter optagelsessamtalen vurderes det, om jeres barn skal starte på Marieskolen. I så fald bliver der tilsendt en kontrakt, som skal underskrives af både elev og forældre, ligesom optagelsesgebyret på 500 kr. skal indbetales på Marieskolens konto – reg. 7933 kontonr. 0004005398. Det er vigtigt, at du skriver dit barns navn tydeligt på overførslen, ligesom det bør være tydeligt, at der er tale om optagelsesgebyr.

Skulle barnet af forskellige årsager alligevel ikke blive tilbudt en plads på Marieskolen efter optagelsessamtalen, refunderes det tidligere indbetalte ventelistegebyret på 500 kr. Er det jeres valg, at barnet ikke skal starte alligevel, refunderes ventelistegebyret ikke.

GDPR
Læs om Marieskolens indsamling af personoplysninger her.

Kontakt
Har du spørgsmål i forbindelse med indmeldelse af dit barn, er du velkommen til at kontakte os på adm@marieskolen.dk eller ringe til os på tlf.: 73 11 57 58