Kodeks for Marieskolen

Kodeks for Marieskolen

Nedenfor er Marieskolens kodeks, som er en samling af forventninger, regler og retningslinjer, som alle elever skal overholde. Det er ikke kun elevernes ansvar at reglerne overholdes. Forældrene skal støtte deres børn i overholdelsen af reglerne, blandt andet ved henvise til kodekset og almen god opførsel. Reglerne er lavet for at skabe og bibeholde en skole med rammer, der fordrer tryghed og læring.

 

Adfærd

Både elever og forældre står inde for og bakker op om skolens værdigrundlag.

Eleverne er loyale over for og respekterer skolen, skolens kultur og ansatte
– og de indordner sig under skolens regler.

Eleverne er med til at skabe et godt og trygt klima på skolen. Det gør de bl.a. ved at omgås hinanden med respekt.

På Marieskolen taler alle respektfuldt og i en god tone til hinanden.

Eleverne har en seriøs og målrettet indstilling til at gå på Marieskolen, og de er undervisningsparate, når undervisningen starter.

Eleverne er med til at skabe et åbent og ærligt forhold mellem elever og de voksne på skolen og er med til at løse eventuelle konflikter i fællesskab. Det gør de bl.a. ved at gøre de ansatte opmærksomme på eventuelle konflikter og ved at sige fra i ubehagelige situationer.

Elever i indskolingen og på mellemtrinnet må ikke forlade skolens område i frikvarteret uden forudgående aftale med en af skolens ansatte.

Ødelagte og bortkomne ting skal meddeles og erstattes af den pågældende elevs forældre.

 

IT

Eleverne installerer ikke egne spil/programmer på Marieskolens computere.

Brug af mobiltelefoner i undervisningen er ikke accepteret uden lærerens tilladelse. Hvis eleven bruger sin telefon i undervisningen, vil læreren inddrage telefonen, og den kan derefter hentes i administrationen efter skoletid.

Elevernes egne computere skal kunne bruges i undervisningen. Dette betyder, at der skal være plads til skolerelateret arbejde og skolerelaterede programmer, ligesom at der skal medbringes en oplader.

Eleverne tager ikke billeder af skolens øvrige elever, ansatte, forældre eller gæster uden deres samtykke, ligesom at eleverne ikke lægger billeder, navn el. lign. på de sociale medier uden samtykke fra de involverede.

 

Kost, sundhed og sygdom

Ved sygdom skal du inden kl. 7.50 melde fravær på skolens intranet eller ringe til skolens kontor.

Hvis eleven bruger medicin regelmæssigt, er det meget vigtigt, at skolen får besked herom.

Eleverne må ikke ryge eller tage tobakslignende midler (fx snus, skrå, tyggetobak og lign.) i skoletiden, ligesom at de ikke må have tobak eller tobakslignende midler (fx snus, skrå, tyggetobak og lign.) på sig eller i deres tasker, jakker og lign. i skoletiden.

Eleverne må ikke møde i skole efter at have indtaget alkohol eller euforiserende stoffer, og al indtagelse heraf er forbudt i skoletiden.

Eleverne må ikke have alkohol eller euforiserende stoffer på sig eller i deres tasker, jakker og lign. i skoletiden.

 

Betaling

Betaling af skolepenge og SFO, samt øvrige udgifter, skal falde rettidigt.

Ovenstående regler omkring omgangstone, opførsel og væremåde gælder på Marieskolen såvel som, når vi er ude af huset.