MARIESKOLEN

Mediefag

Formål:

Der er to overordnede formål med undervisningen i mediefag.

 

Det ene formål er at udvikle elevernes evne til at analysere, perspektivere og vurdere forskellige medieproduktioner, herunder deres egne produktioner.
Det andet formål med undervisningen er at udvikle elevernes evne til at udtrykke sig selvstændigt og nuanceret i egne medieproduktioner, således at de bliver aktive, kreative og reflekterende brugere af film og tv.
 

Mål:

Eleverne skal kunne anvende filmsprogets terminologi i forbindelse med film og tv-produktioner.

Eleverne skal kunne redegøre for forskellige dramaturgiske modeller og fortællerforhold.

Eleverne skal kunne redegøre for centrale genrer og programtyper.

Eleverne skal kunne redegøre for forholdet mellem et medieprodukts udformning og dets målgruppe.

Elevernes skal kunne anvende optage- og redigeringsudstyrets udtryksmuligheder selvstændigt og nuanceret.

Eleverne skal kunne planlægge og gennemføre en produktion i grupper.

Eleverne skal kunne anvende filmsprogets terminologi i forbindelse med en medieproduktions faser og kunne redegøre for faserne i arbejdet med en produktion.

Eleverne skal kunne analyserer en filminstruktør på baggrund af en auteuranalyse.

 

Indhold

I undervisningen skal eleverne arbejde med medieproduktioner både teoretisk og i praksis. Eleverne skal se film og tv, men også analysere, perspektivere og vurdere begge dele grundigt. Analysen indeholder genrebestemmelse, dramaturgi og øvrige virkemidler og hvilken betydningen de forskellige valg af virkemidler har for tolkningen af medieproduktet. Perspektiveringen består i at sætte analysen i relation til andre fremstillede medieproduktioner med henblik på at anbringe det i en tidsmæssig/genremæssig sammenhæng. Vurderingen forholder sig til analyseobjektets valg af æstetik og kommunikative løsninger. Det teoretisk-analytiske arbejde giver dem indsigt i en række dramaturgiske, fortælletekniske valgmuligheder, som de skal anvende i forbindelse med fremstillingen af egne produktioner, og det praktiske arbejde forsyner dem med en række redskaber og arbejdsmetoder, der gør dem i stand til at udtrykke sig
selvstændigt og nuanceret i levende billeder.

 

Emner:

Begreber (Oplæring i de basale begreber inde for medieproduktion)

Tv-serier (Serieformer)

Postmodernisme (Eksistentialisme og blandede genre i film)

Auteur (Genkendelse af filminstruktører gennem film/TV)

Dokumentarer og realitygenren (Dokumentar- og realitytyper og fortællerformer. Film: Blackfish)