0. klasse

Fælles, tryg start – ingen rullende skolestart
På Marieskolen har vi valgt rullende skolestart fra, da en tryg, fælles skolestart for alle, er vigtigt for det klassesammenhold, som er afgørende for det gode kammeratskab. Et kammeratskab som skal holde i mange år. På Marieskolen starter eleverne i skole i august måned, det år de fylder seks år, som det har været gældende i Tønder Kommune hidtil.​

Procedure for indmeldelse til 0. klasse
Hvis I ønsker at søge optagelse på Marieskolen til jeres barn, skal I udfylde et ansøgningsskema og sende til os. Det kan gøres online eller på papir. I kan også hente et ansøgningsskema på skolen. I forbindelse med afleveringen af ansøgningsskemaet, skal der indbetales et optagelsesgebyr på 500 kr. til 7933-0004005398. Når vi har modtaget ansøgningsskemaet, modtager I en bekræftelse på modtagelsen, og i efteråret inden skolestart får I besked om, at I enten skal be- eller afkræfte, om I ønsker pladsen, eller om I fortsat er på venteliste. I foråret inden skolestart indkaldes I til en optagelsessamtale. Hvis både I og skolen herefter er enige om, at Marieskolen er det rigtige skoletilbud for jeres familie, udfyldes en skolekontrakt og der indbetales 500 kr. i optagelsesgebyr.

Om 0. klasse generelt
Marieskolens værdier faglighed, dannelse og nærvær er også gennemgående i vores 0. klasse. Specielt nærværet er i fokus, hvor eleverne, med den samme lærer i alle fag, får skabt en lærer-elev-relation, der er grundstenen for en tryg skolegang. Med fast, daglig struktur og faste, trygge rammer, bliver læringen leget ind, således at der opnås et fagligt kendskab allerede i 0. klasse. I løbet af det første skoleår skal eleverne lære at gå i skole, ligesom de også skal tilegne sig viden om tal, bogstaver, kreativitet og meget mere.