PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning er et tilbud om råd og vejledning om børn og unge mellem 0-18 år.

Marieskolen vil bruge Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Tønder Kommune til råd og vejledning i situationer, hvor vi ikke selv har kompetencer til at foretage den mest hensigtsmæssige indsats.

Læs mere om PPR i Tønder her.