Støtteforening

Marieskolens støtteforening blev stiftet den 6.1.2015.
I støtteforeningen har vi et særligt fokus på trivslen og nærværet, som danner de trygge rammer for eleverne og giver en sjovere hverdag på Marieskolen.

Støtteforeningens formål er at hjælpe skolen med opgaver, hvor offentlige midler ikke rækker og som ligger ud over den daglige drift. Foruden økonomisk hjælp bidrager Støtteforeningen ved sine aktiviteter til skolens sociale og kulturelle liv. Det gør vi altid i tæt samarbejde med skolens ledelse, forældrerådet, eleverne og alle de frivillige forældre, hvor vi sammen understøtter fællesskabet, som er med til at skabe en sjovere og mere spændende hverdag for skolens elever.

Støtteforeningens indtægter kommer hovedsageligt fra donationer og indtjening ved forældrehjælp til det årlige Sank Hans arrangement og i forbindelse med skolens fællesarrangementer.

 

Medlemskab

Medlemskab og Kontingent er et fast punkt på den årlige generalforsamling. Her tages der stilling til om der skal opkræves kontingent for det kommende år.

Det er ved sidste generalforsamling besluttet, at kontingentet er 0,00 kr. og at alle forældre til elever på Marieskolen automatisk er medlemmer af støtteforeningen og derved har stemmeret til generalforsamlingen.

Man behøver ikke at være forældre på skolen for at donere til støtteforeningen – vi byder alle velkomne, der ønsker at støtte op om Marieskolen.

Alle donationer til støtteforeningen betales via Mobilepay: 15720

 

Vedtægter
Vedtægterne for Marieskolen støtteforening kan du læse (i pdf) her.

 

Bestyrelsen
Bestyrelsen for Marieskolens støtteforening består af Pernille Tindale (formand), Rikke Mensel (kasser), Susanne Conrad (medlem), Michelle Rasmussen (medlem) og Nina Dögg Petersen (medlem). Tina Gade og Lærke Bruns er suppleanter.

Bestyrelsen kan kontaktes via Marieskolens støtteforenings Facebookside eller på telefon 30 51 59 39.