Støtteforening

Marieskolens Støtteforening
Marieskolens støtteforening blev stiftet den 6.1.2015. Støtteforeningen yder økonomisk støtte til aktiviteter, materialer eller lignende, som kommer Marieskolens elever til gode – det kunne være tilskud til lejrskole, indkøb af diverse udstyr, tilskud til undervisningsmateriale eller andet der kunne mangle i hverdagen, men ikke til administrative udgifter, så som lønninger mm.

 

Medlemskab
Man behøver ikke at være forældre på skolen for at blive medlem – vi byder alle velkomne, der ønsker at støtte op om Marieskolen.

Der er to forskellige medlemskaber i Marieskolens Støtteforening. Det ene er et husstandsmedlemskab og det andet er et enkeltpersonsmedlemskab. Husstandsmedlemskaber gælder for hele ens husstand, men enkeltpersonsmedlemskab udelukkende gælder for én person. Begge medlemskaber er gældende fra et år og løber fra august-august.

Ønsker du medlemskab, skal du indbetale medlemsskabsgebyr (se nedenfor) på reg. og konto 7933 0001032916 (Kreditbanken). Husk at påføre navn og adresse.

Mobilepay: 15720

Pris
Husstandsmedlemskab       200,00 kr. pr. år
Enkeltmandsmedlemskab   125,00 kr. pr. år

 

Vedtægter
Vedtægterne for Marieskolen støtteforening kan du læse (i pdf) her.

 

Kommende arrangementer
Her kan du læse om Marieskolens støtteforenings kommende arrangementer.

 

Bestyrelsen
Bestyrelsen for Marieskolens støtteforening består af Pernille Tindale (formand), Jacob From (kasser), Gudrun Kristin Høier, Vivi Lund, Mie Frøhling Christiansen og Lars Bæk-Nielsen.
Bestyrelsen kan kontaktes via Marieskolens støtteforenings Facebookside eller på telefon 30 51 59 39.