Historie

Tankerne om en privatskole i Tønder går flere år tilbage, men først i foråret 2014 blev de første seriøse, spæde skridt taget.

Værdierne, visionen og formålet med skolen lå hurtigt klar. Faglighed, dannelse, nærvær og de velkendte danske skoletraditioner er fundamentet for Marieskolens virke.

Siden foråret 2014 er der blevet lagt mange kræfter i grundlæggelsen af Marieskolen. Der er blevet arbejdet målrettet og effektivt, og vi åbnede dørene den 10. august 2015. Marieskolens grundlæggere er også skolens nuværende ledelse, Birgitte Klippert og Sarah Røll.

Til skolestart 2015 havde vi 54 elever, og siden er elevtallet steget stødt. Ved skolestart i 2020 var elevtallet 185.