Skole-hjem samarbejde

Et godt skole-hjem-samarbejde er essentielt for en god skolegang.

På Marieskolen er vi meget interesserede i en god, tillidsfuld og stabil kontakt til skolens gruppe af forældre.

I dagligdagen er I som forældre altid mere end velkomne til at ringe til os, hvis I har spørgsmål, ligesom vi også vil kontakte jer ved spørgsmål omkring jeres barns trivsel og læring.

Samtaler og møder
Der er traditionelle forældremøder på Marieskolen, ligesom der også er skole-hjem-samtaler.

Forældredeltagelse
Skolen har ingen krav til forældredeltagelse i lejrskoler, rengøring, arbejdsdage eller lignende. Dog er det et krav, at man støtter op omkring aktiviteter på skolen og forældrerådet og dets aktiviteter, samt at mindst én af elevens forældre deltager i årets skole-hjem-samtaler. Derudover skal forældre, såvel som elev, underskrive skolekontrakten ved optagelse.

Skolens forældregruppe er altid velkommen til at hjælpe til, og skolen vil af og til efterlyse hjælp på vores intranet, Viggo.

”Min bog”
Alle elever på Marieskolen får tildelt deres egen elektroniske bog ved skolestart – ”Min bog”. Bogen udfyldes elektronisk af eleven og elevens klasselærer og faglærere og er et redskab til kommunikation mellem skole og hjem, ligesom bogen også kan bruges til at følge op på elevens faglige, personlige og sociale udvikling. Bogen følger eleven gennem hele skolegangen. Vi forventer, at forældrene følger med i bogen.