Lærere

Klaus Simonsen
Lærer
Marianne Roued
Lærer
Björn Klingsporn
Lærer
Sandra Bucka
Lærer
Maria Nielsen
Lærer
Anne Mette Jørgensen
Lærer
Nickie Christensen
Lærer
Ina Radik
Lærer
Lotte H. Bødker
Børnehaveklasseleder
Arife Bagdat
Lærer
Lea Theodora Hartwigsen
Barselsvikar

Dyr

Berta J.
Skolehund

Pædagoger mv.

Lone Uth Eschelsen
Pædagogmedjælper
Tine Holler Jessen
Pædagogmedhjælper
Jakob Pallesen
Pædagog
Kirstine Marie Wisbech Rasmussen
Pædagog
Gitte Petersen
Vikar

Administration

Tina Hesselballe
Skolesekretær
Jack Jensen
IT
Kim Jørgensen
Pedel
Kurt Qvist Kock
Pedel

Skolens ledelse

Birgitte Klippert
Vicki Rasmussen (SFO)

Sociale klausuler

Redegørelse i henhold til “bekendtgørelse om sociale klausuler” BEK nr. 1274 af 24/12/2006

Som tilskudsberettiget institution er Marieskolen forpligtet til at bidrage til at nå målsætningen om det rummelige arbejdsmarked ved at beskæftige medarbejdere ansat på særlige vilkår.

Det er Marieskolens målsætning, at skolen som minimum opfylder de til enhver tid gældende krav om beskæftigelse af medarbejdere ansat på særlige vilkår. Kravet er i 2013 3,5 % af årsværkene.

Marieskolen udvikler til stadighed det fysiske og psykiske arbjedsmiljø med henblik på at forebygge nedslidning af den enkelte medarbejder.

Marieskolen ansætter så vidt muligt gerne personer med varige fysiske nedsatte arbejdsevner. Sådanne ansættelser sker på de særlige vilkår, der gælder fleksjob og anden ansættelsesform, hvor der skal tages særlige hensyn. Ansættelse sker efter overenskomst, og Marieskolen overholder gældende aftaler vedrørende forholdet mellem ordinært ansatte og ansatte i særlige tilskudsordninger.