Værdigrundlag

Marieskolen – Et bedre sted

Motto:
“Et bedre sted” er Marieskolens motto. Det er vores motto, fordi vi forventer, at alle der vælger skolen (ansatte, forældre, elever) mener, at den er et bedre sted for netop dem. Det kan være et bedre sted at lære, lege, grine, være, synge, være ked af det, blive trøstet, græde eller noget helt andet.

Vision:
At gøre skolen og samfundet til et bedre sted.

Mission:
At skabe forudsætninger for at elever, forældre og ansatte trygt kan være i, agere i og tage ansvar for en gensidig udvikling af sig selv, skolen og samfundet.

Værdier:

Faglighed
Faglighed er den mest væsentlige værdi på Marieskolen, fordi undervisning er skolens primære opgave. Faglig udvikling fremmer motivationen og motiverer eleverne til at udnytte deres muligheder optimalt. Fagligheden dækker over elevernes faglige udvikling og de ansattes kompetencer.

Dannelse
På Marieskolen anser vi dannelse som værende elevernes evne til at fremkalde og benytte tillærte kundskaber og færdigheder i den kontekst, der til enhver tid efterspørger netop anvendelsen af disse. Dette være sig konkrete faglige kundskaber og færdigheder såvel som personlige og sociale kundskaber og færdigheder.

Nærvær
Grundstenen for læring og trivsel er nærvær. Nærvær giver tryghed i elever, forældre og ansattes dagligdag og giver rum til faglig fordybelse og fremmer de sociale kompetencer. Nærvær er at være til stede her og nu og at være opmærksom på sine medmennesker samt at være engageret i andres ve og vel.