Det sociale

På Marieskolen har vi et stort fokus på det sociale. Det er yderst væsentligt for læringen, at der er trygge rammer for alle. Vores arbejde med skolens sociale liv gælder på tværs af alle årgange og gælder for både ansatte, elever og forældre.

For at skabe et trygt læringsmiljø og en sund skolekultur har vi følgende indsatsområder:

  • Nul mobning
  • Omgangstone
  • Årgangsmix
  • Skolemakker
  • Forældreråd

Nul mobning
På Marieskolen er der nultolerance over for fysisk, psykisk og virtuel mobning, og vi mener, at mobning blandt børn er de voksnes ansvar. Skolen arbejder konstant med elevernes sociale relationer, både indbyrdes mellem eleverne, men også relationen mellem elev/ansat er i fokus. Arbejdet med elevernes sociale liv starter allerede i 0. klasse og er en vedvarende opgave gennem hele skoletiden – også når der ikke synlige problemer. Arbejdet med elevernes sociale relationer kan foregå på mange forskellige måder. F.eks. i idræt ud fra tesen: ”Den jeg rører, mobber jeg ikke” eller ved at italesætte elevernes forskelligheder når der er trinsamlinger eller morgensamling.

Hvis vi oplever mobning, vil der omgående blive taget kontakt til mobberens forældre, som bliver indkaldt til møde. Ophører mobningen ikke, kan Marieskolen se sig nødsaget til at udmelde eleven. I kan læse meget mere om vores forebyggelse af mobning og håndtering af evt. mobning i vores mobbepolitik.

Omgangstone
Vi ønsker en skolekultur, hvor der er plads til alle. Vi tolererer ikke et grimt sprog på Marieskolen. Elever der taler nedladende til enten andre elever eller ansatte vil få en påtale for dette. Sker der ikke forbedringer i sprogbruget, vil forældrene blive indkaldt til samtale.

Årgangsmix
På Marieskolen har vi af og til aktiviteter og undervisning på tværs af årgange. F-uger, lejrskoler og morgensamling er noget af det, der ligger som faste arrangementer på skolen. Disse tiltag er lavet for at støtte elevernes sociale relationer årgangene imellem, for derigennem at skabe en tryg atmosfære overalt på skolen, men også fordi børn lærer af andre børn.

Skolemakker
For at sikre at de mindste elever kan færdes trygt på skolen, bliver de koblet med en skolemakker fra første skoledag. Elever fra de yngste klassetrin bliver skolemakkere med en ældre elev. Skolemakkerne skal sidde sammen til morgensamling.

Skolemakkerparret er desuden sammen, når der er aktiviteter på tværs af årgange. Se ovenstående.

Formålet med skolemakkerordningen er at skabe relationer på tværs af årgange, så de yngste elever har en ældre elev, de føler sig trygge ved og kan komme til. Samtidig lærer de ældre elever at tage sig af de yngre.

Forældreråd
Vi opfordrer forældrerådene på Marieskolen til at arrangere sociale aktiviteter for skolens elever. Dette kan f.eks. være klasseture, fastelavnsfester mm. Se mere under forældreråd.

For yderligere information omkring det sociale henviser vi til kodeks for Marieskolen.