0. klasse

På Marieskolen arbejder vi med udgangspunkt i folkeskolens fælles mål for 0. klasse. Se målene for 0. klasse her.

0. klasse undervises som en selvstændig klasse, da eleverne her skal lære at gå i skole og lære at lære. Samtidig bliver eleverne gennem undervisningen og dagligdagen forberedt på at skulle i flex- og stamklasser, når de kommer i 1. klasse. Du kan læse mere om flexklasser og niveaudelt undervisning her.

Vi læner os op ad Undervisningsministeriets vejledende læseplaner. Se læseplanerne her.