Engelsk

På Marieskolen arbejder vi med udgangspunkt i folkeskolens fælles mål for engelsk. Se målene for engelsk her.

For faget engelsk gælder det, at der undervises i faget fra 1.-9. klasse. I engelsk undervises eleverne i flexklasser, hvor de er inddelt efter deres faglige kunnen. Du kan læse mere om flexklasser og niveaudelt undervisning her.

Vi læner os op ad Undervisningsministeriets vejledende læseplaner. Se læseplanerne her.