Fysik/kemi

På Marieskolen arbejder vi med udgangspunkt i folkeskolens fælles mål for fysik/kemi. Se målene for fysik/kemi her.

For faget fysik/kemi gælder det, at der undervises i faget fra 7.-9. klasse. I fysik/kemi undervises eleverne i deres stamklasser. Du kan læse mere om stamklasser, flexklasser og niveaudelt undervisning her.

Vi læner os op ad Undervisningsministeriets vejledende læseplaner. Se læseplanerne her.