Geografi

På Marieskolen arbejder vi med udgangspunkt i folkeskolens fælles mål for geografi. Se målene for geografi her.

For faget geografi gælder det, at der undervises i faget fra 7.-9. klasse. I geografi undervises eleverne i deres stamklasser. Du kan læse mere om stamklasser, flexklasser og niveaudelt undervisning her.

Vi læner os op ad Undervisningsministeriets vejledende læseplaner. Se læseplanerne her.