Historie

På Marieskolen arbejder vi med udgangspunkt i folkeskolens fælles mål for historie. Se målene for historie her.

For faget historie gælder det, at der undervises i faget fra 4.-9. klasse. I historie undervises eleverne i deres stamklasser. Du kan læse mere om stamklasser, flexklasser og niveaudelt undervisning her.

Vi læner os op ad Undervisningsministeriets vejledende læseplaner. Se læseplanerne her.