Madkundskab

På Marieskolen arbejder vi med udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål for madkundskab. Se målene for madkundskab her.

For faget madkundskab gælder det, at der undervises i faget i 7.-8. klasse. I madkundskab undervises eleverne i deres stamklasser. Du kan læse mere om stamklasser, flexklasser og niveaudelt undervisning her.

Vi læner os op ad Undervisningsministeriets vejledende læseplaner. Se læseplanerne her.