Matematik

På Marieskolen arbejder vi med udgangspunkt i folkeskolens fælles mål for matematik. Se målene for matematik her.

For faget matematik gælder det, at der undervises i faget fra 0.-9. klasse. I matematik undervises eleverne i flexklasser, hvor de er inddelt efter deres faglige kunnen. Du kan læse mere om flexklasser og niveaudelt undervisning her.

Vi læner os op ad Undervisningsministeriets vejledende læseplaner. Se læseplanerne her.