Naturfag

På Marieskolen arbejder vi med udgangspunkt i folkeskolens fælles mål for naturfag. Se målene for naturfag her.

For faget naturfag gælder det, at der undervises i faget fra 0.-6. klasse. I naturfag undervises eleverne i deres stamklasser. Du kan læse mere om stamklasser, flexklasser og niveaudelt undervisning her.

Vi læner os op ad Undervisningsministeriets vejledende læseplaner. Se læseplanerne her.