Religion

På Marieskolen arbejder vi med udgangspunkt i folkeskolens fælles mål for religion. Se målene for religion her.

For faget religion gælder det, at der undervises i faget fra 4.-9. klasse. I religion undervises eleverne i deres stamklasser. Du kan læse mere om stamklasser, flexklasser og niveaudelt undervisning her.

Vi læner os op ad Undervisningsministeriets vejledende læseplaner. Se læseplanerne her.