Skoledagen

Undervisningsmetoder
På Marieskolen er vi ikke låst fast til en specifik undervisningsmetode eller pædagogik. Vi planlægger og gennemfører undervisningen ud fra den enkelte klasses forudsætninger og muligheder. Vi veksler mellem traditionel klasseundervisning, gruppearbejde og selvstændigt arbejde. Desuden vil fremlæggelser, diskussioner og debat også præge undervisningen på Marieskolen, da vi mener, at eleverne både kan og bør deltage aktivt i en sådan undervisning. Det er vigtigt for os, at Marieskolens lærere konstant udvikler sig fagligt såvel som pædagogisk, hvilket betyder, at vi vil bruge nyere undervisningsmetoder og pædagogikker i det omfang, det giver mening.

Gennemgående for al undervisning på Marieskolen er, at vi tør at stille krav til eleverne, ligesom elever og forældre kan og bør stille krav til undervisningens faglige niveau og kvalitet.

Ligeledes er det gennemgående for undervisningen, at bevægelse indgår som en naturlig del af dagligdagen på Marieskolen. Udover de ugentlige idrætstimer vil bevægelse være en integreret del af undervisningen i de boglige såvel som i de praktiske fag.

IT i undervisningen
IT er en naturlig del af dagligdagen og undervisningen på Marieskolen.

I indskolingen stiller skolen de nødvendige IT-redskaber til rådighed, hvilket betyder at eleverne ikke selv behøver at medbringe PC’ere, tablets og lignende.

På mellemtrinnet og i overbygningen kører Marieskolen med ”bring your own device”. Det betyder, at alle elever dagligt skal have enten en bærbar computer eller en tablet med tastatur med.

Hvis der, i undervisningen, skal anvendes software, som ikke er gratis, vil skolen være behjælpelig med at anskaffe og installere dette.

Som elev på Marieskolen indgår man nogle aftaler omkring brugen af IT i skoletiden. Se nærmere herom i skolens kodeks.

Klasselærer
Hver klasse har en klasselærer, som er tovholder for samarbejdet mellem forældre, skole og elev og følger elevens trivsel, faglige udvikling osv. Blandt andet ved hjælp af “min bog”.

 

* I f-ugerne kan alle elever opleve længere skoledage.

Ovenstående er med forbehold for ændringer.

Antal lektioner i ugen*
0. kl1.-3. kl.4.-6. kl.7.-9. kl.
25 lektioner26 lektioner 28 lektioner32 lektioner
Senest fri 13.05 Senest fri 13.55Senest fri 13.55Senest fri 14.45
Ringetider
8.00-8.15Morgensamling
8.15-9.001. lektion
9.05-9.502. lektion
9.50-10.10Frugtpause
10.10-10.553. lektion
11.00-11.454.lektion
11.45-12.20Spisepause
12.20-13.055. lektion
13.10-13.556. lektion
14.00-14.457. lektion