Faglighed

Undervisning er skolens primære opgave. Faglig udvikling fremmer motivationen og motiverer eleverne til at udnytte deres muligheder optimalt. Fagligheden dækker over elevernes faglige udvikling og de ansattes kompetencer.

Nærvær

Grundstenen for læring og trivsel er nærvær. Nærvær giver tryghed i elever, forældre og ansattes dagligdag og giver rum til faglig fordybelse og fremmer de sociale kompetencer. Nærvær er at være til stede her og nu og at være opmærksom på sine medmennesker samt at være engageret i andres ve og vel.

Dannelse

Eleverne dannes til hele mennesker, der kan agere som aktive medborgere i det samfund, de er en del af.

Marieskolen er en traditionel privat grundskole, som er beliggende centralt i Tønder. Skolen tilbyder undervisning fra 0.-9. klassetrin.

Skolen lægger vægt på faglighed, dannelse, nærvær og skoletraditioner, men er samtidig åben over for nytænkning og et tæt samarbejde med det lokale, nationale og globale samfund.

Marieskolen startede i august 2015.