Læseplaner og fælles mål

Da Marieskolen er en fri grundskole med statsstøtte, lever vi op til loven om friskoler og private grundskoler m.v. §1, stk. 2:

Stk. 2. Frie grundskoler giver undervisning inden for børnehaveklasse og 1.-9. klassetrin, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. Skolerne kan tillige omfatte 1-årig undervisning på 10. klassetrin.

På Marieskolen arbejder vi som udgangspunkt efter folkeskolens slutmål for de pågældende fag.

Faget kulturfag, som ikke er en del af folkeskolens fagpakke, udarbejder vi selv læseplan og mål for.

Undervisningen er baseret på principperne niveaudelt undervisning hvad angår fagene dansk, matematik, engelsk og tysk. I disse fag er eleverne inddelt i flexklasser efter deres faglige kunnen. I de resterende fag bliver eleverne undervist i deres stamklasser. Du kan læse mere om flexklasser, stamklasser og niveaudelt undervisning her.

I undermenuerne finder du læseplaner og mål for alle fag på Marieskolen.