Tilsynsførende

Alle frie og private grundskoler i Danmark er pålagt ved lov at skulle have en certificeret tilsynsførende eller at føre selvtilsyn. På Marieskolen har forældrekredsen valgt at have tilsynsførende ude fra.

Den tilsynsførende kommer på skolen én gang årligt, for at sikre at skolen lever op til de love, der er omkring private grundskoler. Herefter skriver den tilsynsførende en tilsynserklæring, som bliver offentliggjort her på siden.

Marieskolens forældrekreds har valgt Birgitte Boelt som tilsynsførende på skolen. Birgitte kommer og fører tilsyn med skolen i marts måned, og i forbindelse med skolens generalforsamling i april kommer hun med et oplæg med de observationer, som hun har gjort sig på skolen.

Tilsynserklæring, april 2024

Tilsynserklæring, april 2023

Tilsynserklæring, april 2022

Tilsynserklæring, april 2021

Tilsynserklæring, april 2020

Tilsynserklæring, april 2019

Tilsynserklæring, april 2018

Tilsynserklæring, april 2017

Tilsynserklæring, april 2016

Evaluering af og opfølgning på tilsynserklæringen

Da der ikke har været anmærkninger på tilsynserklæringen, er der ikke iværksat planer for evaluering og opfølgning på denne. Der bliver dog jævntligt evalueret og reflekteret over skolens faglige, pædagogiske og didkatiske praksis, således at vi bliver ved at med tilbyde en undervisning, der lever op til kravene.