Tysk

På Marieskolen arbejder vi med udgangspunkt i folkeskolens fælles mål for tysk. Se målene for tysk her.

For faget tysk gælder det, at der undervises i faget fra 4.-9. klasse. I tysk undervises eleverne i flexklasser, hvor de er inddelt efter deres faglige kunnen. Du kan læse mere om flexklasser og niveaudelt undervisning her.

Vi læner os op ad Undervisningsministeriets vejledende læseplaner. Se læseplanerne her.