Fordybelsesuger (F-uger)

På Marieskolen arbejder vi med fordybelsesuger 5-6 gange årligt (alt efter trin). I fordybelsesugerne undervises der i ét overordnet emne eller fag i en hel uge. Her får eleverne mulighed for at fordybe sig og opnå kundskaber og færdigheder i fag, som ellers ikke indgår i det faste skema. På denne måde sikrer vi, at undervisningen på Marieskolen står mål med folkeskolens fælles mål for 9. klasse.

F-ugerne kunne have følgende temaer:

Praktisk design

Fysik/kemi

Business

Praktik

Biologi/geografi

Performance