Friplads

I finansloven skabes der årligt mulighed for, at forældre kan søge tilskud til betaling af skolepenge og SFO på private skoler.

Hvis elevens forældre er gift med hinanden eller har fælles folkeregisteradresse, beregnes et eventuelt tilskud ud fra forældrenes samlede indkomst.

Hvis elevens forældre er skilt, separeret eller ikke har fælles folkeregisteradresse, beregnes et eventuelt tilskud ud fra indkomsten hos den af forældrene der har forældremyndigheden, eller hos den af forældrene der har barnet boende, hvis forældrene har fælles forældremyndighed.

Tilskudsstørrelsen beregnes ud fra fordelingsnøglen fra friplads- og opholdsstøtteudvalget. Se mere her.