Klasseopbygning

Stamklasser og flexklasser
Eleverne på Marieskolen går i en stamklasse med jævnaldrende svarende til 1., 2., 3. klassetrin osv. Samtidig indgår de på et af trinnene (flexklasser) i enten indskolingen (0., 1., 2. & 3. klassetrin), mellemtrinnet (4., 5. & 6. klassetrin) eller udskolingen (7. & 8.. klassetrin). 9. kl. kører for sig selv i alle fag. Læs om Marieskolens klassekvotient her.

Niveaudelt undervisning
Niveaudelt undervisning er en del af undervisningsprincipperne på Marieskolen. Det betyder, at eleverne i fagene dansk, matematik, engelsk og tysk er inddelt i flexklasser (alfa-, beta- eller gammahold) efter deres faglige kunnen. Dog ikke på tværs af indskoling, mellemtrin og udskoling. De resterende fag samt “klassens time” bliver gennemført i stamklasserne. Elevernes inddeling på flexholdene evalueres halvårligt.