Kulturfag

Undervisningsbeskrivelsen for kulturfag ligger her (pdf).

Kulturfag er en forløber til samfundsfag, historie, religion, tysk og geografi. Kulturfag sikrer, at eleverne får snust til fagene og fagindholdet, inden disse bliver selvstændige fag. På den måde får de en mere glidende overgang til de fag, de møder på mellemtrinnet. I kulturfag får eleverne viden om Danmark og andre lande, de får kendskab til tysk, kendskab til dansk historie og danske traditioner, og de får dermed en forståelse for Danmark som nation og Danmark som en del af resten af verden. Derudover er musik, museer og teatre også en del af kulturfag. (Samfundsfag, historie, religion og tysk starter selvstændigt i 4. årgang og geografi i 7. årgang).

Tysk er i 0.-3. årgang en del af faget kulturfag.