Samfundsfag

På Marieskolen arbejder vi med udgangspunkt i Folkeskolens slutmål for samfundsfag. Se målene for samfundsfag her.

For faget samfundsfag gælder det, at der undervises i faget fra 4.-9. klasse. I samfundsfag undervises eleverne i deres stamklasser. Du kan læse mere om stamklasser, flexklasser og niveaudelt undervisning her.

Vi læner os op ad Undervisningsministeriets vejledende læseplaner. Se læseplanerne her.