Samfundsfag

På Marieskolen arbejder vi med udgangspunkt i folkeskolens fælles mål for samfundsfag. Se målene for samfundsfag her.

For faget samfundsfag gælder det, at der undervises i faget fra 4.-9. klasse. I samfundsfag undervises eleverne i deres stamklasser. Du kan læse mere om stamklasser, flexklasser og niveaudelt undervisning her.

Vi læner os op ad Undervisningsministeriets vejledende læseplaner. Se læseplanerne her.
Læs om indhold og mål for samfundsfag for 4.-7. kl. her.