Dansk

På Marieskolen arbejder vi med udgangspunkt i folkeskolens fælles mål for dansk. Se målene for dansk her.

For faget dansk gælder det, at der undervises i faget fra 0.-9. klasse. I dansk undervises eleverne i flexklasser, hvor de er inddelt efter deres faglige kunnen. Du kan læse mere om flexklasser og niveaudelt undervisning her.

Vi læner os op ad Undervisningsministeriets vejledende læseplaner. Se læseplanerne her.