Biologi

På Marieskolen arbejder vi med udgangspunkt i folkeskolens fælles mål for biologi. Se målene for biologi her.

For faget biologi gælder det, at der undervises i faget fra 7.-9. klasse. I biologi undervises eleverne i deres stamklasser. Du kan læse mere om stamklasser, flexklasser og niveaudelt undervisning her.

Vi læner os op ad Undervisningsministeriets vejledende læseplaner. Se læseplanerne her.