Sundhedsplejerske

Marieskolen får flere gange i løbet af dit barns skolegang besøg af en af Tønder Kommunes sundhedsplejesker. Besøgene fra sundhedsplejersken er i 0., 1., 4., 7., og 9. klasse.

Derudover står sundhedsplejersken også til rådighed, hvis du har spørgsmål til dit barns trivsel, overvægt, vådliggerbørn eller andet.