Sundhedsplejerske

Marieskolen får flere gange i løbet af dit barns skolegang besøg af en af Tønder Kommunes sundhedsplejesker.

Derudover står sundhedsplejersken også til rådighed, hvis du har spørgsmål til dit barns trivsel, overvægt, vådliggerbørn eller andet.