Sundhedsplejerske

Marieskolen får flere gange i løbet af dit barns skolegang besøg af en af Tønder Kommunes sundhedsplejesker. Besøgene fra sundhedsplejersken er i 0., 1., 4., 7., og 9. klasse.

Derudover står sundhedsplejersken også til rådighed, hvis du har spørgsmål til dit barns trivsel, overvægt, vådliggerbørn eller andet.

Skolens sundhedsplejerske hedder Pernille Jung, og du kan læse mere om ordningen her.