Udmeldelse

Ønsker du at melde dit barn ud af Marieskolen, bedes du kontakte skolen enten på mail adm@marieskolen.dk eller på skolens telefonnummer for at få tilsendt en udmeldelsesblanket.

Udmeldelsesblanketten skal være skolen i hænde mindst én kalendermåned før udmeldelsen skal finde sted. Hvis eleven skal udmeldes efter endt skoleår, vil det altid være pr. 31. juli og udmeldelsesblanketten skal altså være skolen i hænde senest d. 30. juni.