Forældreråd

Hvert år til skoleårets første fælles forældremøde bliver skolens forældreråd valgt. Forældrerådet består af én forælder fra hvert klassetrin. Formålet med forældrerådet er, at der bliver skabt et fællesskab mellem skolens forældre tillige skolens elever. Dertil er det givtigt for elevernes læringsmiljø, at de ved, at deres forældre jævnligt kommer på skolen og at forældre og elever oplever skolen og skolekammeraterne i en anden form end i dagligdagen. Dette gøres blandt andet ved at der i løbet af et skoleår bliver taget initiativ til og gennemført diverse fælles arrangementer på tværs af klassetrin.

For arrangementer der koster penge, lægges der op til brugerbetaling fra arrangement til arrangement, og overskuddet går til skolens støtteforening. Hvis forældrerådet mangler midler til dette eller hint, kan der søges i støtteforeningen. Ved at overskuddet går til støtteforeningen medvirker alle i solidaritet til støtte til netop dét, som skolens elever til ethvert givent tidspunkt har mest behov for. Dette er en stor gevinst for fællesskabet på skolen.

Foruden de større fælles aktiviteter opfordres der til, at der også kan arrangeres sociale aktiviteter kun i klasseregi. Også her lægges der op til brugerbetaling pr. aktivitet, og overskuddet går til støtteforeningen.

Støtteforeningens formål er at tjene penge, der direkte kommer skolens elever til gode. Blandt andet legeredskaber, lejrskoler, møbler, faglokaler mv. Skolens ledelse og bestyrelse søger støtteforeningen om bidrag til ovenstående, og dermed får alle elever glæde af den fælles opsparing, der sker i løbet af et skoleår.

Skolens forældreråd kan I til enhver tid få kontakt med på vores intranet VIGGO.