Idræt

På Marieskolen arbejder vi med udgangspunkt i folkeskolens fælles mål for idræt. Se målene for idræt her.

For faget idræt gælder det, at der undervises i faget fra 0.-9. klasse. I idræt undervises eleverne i deres stamklasser. Du kan læse mere om stamklasser, flexklasser og niveaudelt undervisning her.

Vi læner os op ad Undervisningsministeriets vejledende læseplaner. Se læseplanerne her.